Iskustva iz prakse

Online nastava za učenike oštećenog sluha

ponedjeljak, 24. avgust 2020.

Piše: dr. sc. Amra Imširagić, dipl. defektolog-surdoaudiolog

Online nastava za učenike oštećenog sluha

Online nastava ne može biti savršena. Ne onakva kakva se primjenuje u redovnim školama. U cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19, nastava u specijaliziranim ustanovama (Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli), odvijala se online. Učenici oštećenog sluha (gluhi i nagluhi) na drukčiji način usvajaju znanja i vještine nego djeca koja pripadaju skupini djece koja pohađaju redovni sistem odgoja i obrazovanja. Rad ću bazirati na iskustvu u Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli. U ovoj ustanovi obrazuju se djeca oštećenog sluha, ali i djeca iz autističnog spektra, djeca s intelektualnim teškoćama, djeca s višestrukim poremećajima. Sve je to otežavalo nastavu putem učenja na daljinu, odnosno od defektologa je zahtijevalo još više zalaganja. Za svaku grupu djece pripremana je nastava prema mogućnostima svakog djeteta. Mnogi od učenika potiču iz porodica sa slabim imovinskim stanjem. Mnogi od njih nemaju računar, nemaju dovoljnu podršku roditelja. To je za očekivati, jer roditelji nisu defektolozi. Njihova informatička znanja nisu na zadovoljavajućem nivou. Nažalost, ustanove poput Centra ostaju zaboravljene u raznim uputstvima mjerodavnih institucija. Ostala nam je mogućnost da sve sami organizujemo kako znamo i umijemo. Uvažavajući mogućnosti svakog pojedinog učenika, defektolozi su se pobrinuli da znanja i informacije dođu do svakog učenika. Utvrđivali su potrebe djece i izvršena je prilagodba radnog materijala prema svakom učeniku. Učenici koji imaju samo oštećenje sluha, usvajali su znanja online i to veoma uspješno jer je sav materijal preveden na znakovni jezik, daktilologiju. Na taj način djeca oštećenog sluha najbolje usvajaju znanja. U Centru, prilikom organizacije nastave na daljinu, rukovodili smo se primarnim ciljem, da nijedno dijete ne smije ostati bez nastave i kontinuirane podrške defektologa i pedagoga. Nastavni materijali koje su defektolozi kreirali bili su poticajni, uz uvažavanje mnogobrojnih prilagodbi u radu sa svakom od navedenih skupina djece s posebnim potrebama. Ponosni smo na svaki korak i pomake koje učenici učine. Malim koracima ka velikim djelima. Zapravo, nastava na daljinu otkrila je mnoge učeničke snage. Pa smo i sami bili iznenađeni angažiranošću učenika, zatim roditelja, koji su nesebično pomagali djeci tokom usvajanja znanja. Mudrost Publija Sirusa kaže: "Niko ne zna šta sve može dok ne pokuša". S obzirom na to da je u toku priprema za novu školsku godinu i imam dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom s posebnim potrebama, smatram da online nastava nikada ne može zamijeniti klasični oblik nastave za djecu s posebnim potrebama. Naprimjer, djeca oštećenog sluha svaki dan u Centru pohađaju rehabilitaciju slušanja i govora, gdje uče izgovarati logatome, riječi, rečenice te pohađaju senzornu integraciju. Svi ovi oblici rada pomažu djeci s posebnim potrebama da razviju govorna znanja i vještine. Moramo imati na umu činjenicu da svaka biljka traži drukčiju njegu. Pa tako i djeca sa posebnim potrebama zahtijevaju drukčije principe rada, metode, nastavna i didaktička sredstva. A sve to pruža samo klasičan oblik pohađanja nastave. Neka nam dijete s posebnim potrebama bude u fokusu našeg rada klasičnim oblikom nastave. Samo takvim načinom najbolje usvajaju, znanja i vještine.

Povezani članci