„RASTIMO ZAJEDNO“

Prva školska čitaonica otvorenog tipa

ponedjeljak, 11. juni 2018.

Povodom obilježavanja Dana škole u JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo, 6.6.2018. godine upriličena je i promocija projekta „Rastimo zajedno“ – prve školske čitaonice otvorenog tipa.

Podrška obrazovnoj integraciji djece

U saradnji sa roditeljima i učenicima, u predulazu škole napravljena je prva čitaonica otvorenog tipa u okviru koje učenici umjesto „na ulici“ mogu imati svoj kutak u školi.

Roditelji i učenici u toku slobodnog vremena sa otvorenih polica mogu prelistati knjigu, bajku, slikovnicu, edukativne materijale i drugu stručnu literaturu.

Zbog specifične lokacije škole koja se nalazi u blizini romskog naselja Gorica, našu školu već tradicionalno pohađaju i učenici iz reda romske populacije. Učenicima iz reda romske populacije osigurani su materijali na romskom jeziku.

Projekat je zamišljen kao podrška obrazovnoj integraciji djece, a izrada police sa knjigama u obliku stabla u okviru projekta „Rastimo zajedno“ predstavlja trajnu uspomenu na ovaj generacijski projekat.
U okviru projekta realizovana je i kreativna radionica na kojoj je oslikan predulaz školskog dvorišta.
Partneri u implementaciji projekta su COI Step By Step, Udruženje „Društvo ujedinjenih građanskih akcija“ – DUGA i Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“. Svoj doprinos dala je i IK Sarajevo Publishing donirajući knjige i slikovnice za čitaonicu.

Povezani članci