CENTRALA:

telefon: + 387 33 220 809

UPRAVA:

Direktor: Krešimir Gavran
telefon: 387 33 217 189
fax: + 387 33 217 164
e-mail: uprava@sarajevopublishing.ba

REDAKCIJA:

Kontakt osoba: Amra Mekić, glavni i odgovorni urednik

telefon: + 387 33 217 204
fax: + 387 33 217 204
e-mail: redakcija@sarajevopublishing.ba

 

 MARKETING SLUŽBA:

Kontakt osoba: Nerma Sakić

telefon: + 387 33 217 204
fax: + 387 33 217 204
e-mail: marketing@sarajevopublishing.ba

   

LEKTORSKA SLUŽBA:

Kontakt osoba: Amra Huseinbegović

telefon: + 387 33 217 204
fax: + 387 33 217 204
e-mail: lektorska_sluzba@sarajevopublishing.ba

 

KADROVSKO-PRAVNA SLUŽBA:

Kontakt osoba: Azemina Čelik-Bahtić

telefon: + 387 33 217 164
fax: + 387 33 217 164
e-mail: pravna_sluzba@sarajevopublishing.ba

   

RAČUNOVODSTVO:

Kontakt osoba: Sanela Brkić

telefon: + 387 33 217 183
fax: + 387 33 217 183
e-mail: racunovodstvo@sarajevopublishing.ba
e-mail: finansije@sarajevopublishing.ba

 

KOMERCIJALNA SLUŽBA:

Kontakt osoba: Amela Memić

telefon: + 387 33 217 182
fax: + 387 217 170
e-mail: 
robnoknjigovodstvo@sarajevopublishing.ba
komercijala@sarajevopublishing.ba
prodaja@sarajevopublishing.ba