CENTRALA:

telefon: + 387 33 220 809

UPRAVA:

telefon: 387 33 217 189
fax: + 387 33 217 164
e-mail: uprava@sarajevopublishing.ba

REDAKCIJA:

telefon: + 387 33 217 204
fax: + 387 33 217 204
e-mail: redakcija@sarajevopublishing.ba

 

MARKETING SLUŽBA:

telefon: + 387 33 217 204
fax: + 387 33 217 204
e-mail: marketing@sarajevopublishing.ba

   

LEKTORSKA SLUŽBA:

telefon: + 387 33 217 204
fax: + 387 33 217 204
e-mail: lektorska_sluzba@sarajevopublishing.ba

 

KADROVSKO-PRAVNA SLUŽBA:

telefon: + 387 33 217 164
fax: + 387 33 217 164
e-mail: pravna_sluzba@sarajevopublishing.ba

   

RAČUNOVODSTVO:

telefon: + 387 33 217 183
fax: + 387 33 217 183
e-mail: 
finansije@sarajevopublishing.ba

 

KOMERCIJALNA SLUŽBA:

telefon: + 387 33 217 182
fax: + 387 217 170
e-mail: 
komercijala@sarajevopublishing.ba
prodaja@sarajevopublishing.ba