Priprema za čas: Čitanje

„Magarac i slavuj“ Ivan A. Krilov

srijeda, 27. novembar 2019.

Piše: Velida Polovina-Jusović, prof, OŠ "Velešićki heroji" Sarajevo

„Magarac i slavuj“ Ivan A. Krilov

Priprema za čas: Čitanje/ Ključne ideje i detalji/ Umjetnička basna „Magarac i slavuj“ Ivan A. Krilov
IX razred

Ishod učenja:

1. Pažljivo čita ili sluša tekst u cilju razumijevanja i donošenja logičkih zaključaka; citira konkretne tekstove pri pisanju ili govoru u svrhu argumentovanja zaključaka donesenih na temelju teksta.

4. Tumači različita značenja riječi i izraza, tehničkih, osnovnih i prenesenih značenja iz teksta i utvrđuje kako izbor riječi utiče na značenje teksta.

Pokazatelj razreda koji se pohađa:

1.Analizira tekst i argumentuje analizu dijelovima teksta te donosi zaključke.
4. Određuje prenesena i doslovna značenja riječi i izraza kako su upotrijebljene u tekstu i analizira uticaj određenog izbora riječi na značenje teksta.

Uvod u učenje
Kako ćete „pobuditi“ interesovanje učenika i nadograditi njihovo prethodno znanje, da biste uveli sadržaj ovog časa, ciljeve učenja i aktivnosti?

Aktivnost 1. Na početku časa učenici sjede u grupama, osim jedne učenice i jednog učenika. Oni sjede na klupama u sredini učionice i razgovaraju. Strategija Igra uloga

Nastavnik počinje razgovor sa đacima.

Strategija KWT tabela / ZŽN tabela

Šta znate o basni, a šta o stripu? Učenici će imati mogućnost iznošenja svojih misli, znanja. Nastavnica učenicima i učenicama objašnjava šta trebaju raditi. Lijepe svoje odgovore, tj. ono što znaju o basni i stripu na T-tabelu.

KWL tabela / ZŽN tabela

Šta znam o basni i stripu? Šta sam naučio/naučila o basni i stripu?

Nakon što svi učenici i učenice završe, nastavnica čita odgovore.

Aktivnost 2. Učenica prezentira Basna je ..., nakon nje učenik prezentira Strip je ...,

Strategija Autorska stolica

Najava nastavne jedinice: Ivan Andrejevič Krilov „Magarac i slavuj“
 

Kroz učenje

Koje nastavne aktivnosti će učenici izvršiti da bi izgradili svoje znanje, vještine i razumijevanje, i tako ostvarili ciljeve lekcije?

Aktivnost 3. Nastavnica se obraća učenicima i učenicama /video i audiozapis (slušanje i čitanje umjetničke basne „Magarac i slavuj“) slušaju na ruskom jeziku, ali je basna stripovana sa prevodom.

Nastavnica razgovara sa učenicima i učenicama: Zašto možemo slušati basnu „Magarac i slavuj“ na ruskom jeziku?

Mogući odgovor (Pošto naš jezik i ruski jezik imaju isti prajezik, a to je staroslavenski jezik.)

Nastavnica daje upute učenicima i učenicama: Samostalno čitanje basne (svako za sebe), strana 107

Aktivnost 4. Nakon samostalnog čitanja umjetničke basne „Magarac i slavuj“, nastavnica upoznaje učenike i učenice o njihovom sljedećem zadatku. Strategija Intervju u 3 koraka (A – govori, B – sluša, C – zapisuje).

Nastavnica učeniku ili učenici (A) daje upute i upoznaje ih sa njihovim zadacima.

Učenik ili učenica nakon što je upoznat/upoznata sa zadatkom prilazi svojoj grupi i ostale članove grupe upoznaje sa zadatkom.

Aktivnost 5. Konkretizacija doživljaja: Strategija Čitaj, piši, pamti

Grupni rad

Zadaci za 1. grupu:

Ukratko o piscu Ivan A. Krilov (osnovni podaci o piscu)

Tema umjetničke basne „Magarac i slavuj“

Odgovoriti na sljedeća pitanja:

Kako je magarac reagirao na slavujev poj?

 • Uzbuđeno, jer je duboko ganut slavujevim umijećem pjevanja;
 • Hladno, jer nije doživio ni prepoznao ljepotu slavujeve pjesme.

Koliko su prihvatljive magarčeve riječi:

„Tek je meni žao
Što ti pijetla našeg nisi upoznao.
Od njega bi još mogo
Naučiti mnogo.“?

Šta iz ovih stihova saznajemo o magarčevom poznavanju umijeća pjevanja? Šta mislite o magarcu kao „muzičkom kritičaru“? Poruka ove basne.

 

Zadaci za 2. grupu:

Odgovoriti na sljedeća pitanja:

Magarčev “sud“ o slavujevoj pjesmi pravo je otrežnjenje za zanosnog umjetnika, te on „Prhne i poleti preko devet bara...“. Šta time pokazuje?:

 • da želi pobjeći od neukog kritičara koji ne posjeduje dovoljno sluha ni znanja za njegovo umjetničko ostvarenje;
 • da želi pobjeći od svakog kritičara;
 • prezir prema onima koji njegovu pjesmu ne razumiju;
 • da ne može podnijeti kritiku;
 • protest jer nema šta naučiti od pijetla;
 • ravnodušnost prema magarcu, jer je shvatio da magarac ne zna koliko je neuk kao „muzički kritičar“.

Likovi: Magarac i slavuj (karakterizacija, preneseno značenje ljudi – dati svoje mišljenje i svoj sud o karakteru likova). Koga u basni simboliziraju slavuj i magarac?

Poruka ove basne.

 

Zadatak za 3. grupu:

Uraditi strip umjetničke basne „Magarac i slavuj“ (crtanje, pisanje i bojenje ručno)

 

Zadatak za 4. grupu:

Uraditi strip umjetničke basne „Magarac i slavuj“ (upotreba računara, elektronska forma)

Prezentiranja urađenog (predstavnik svake grupe)

Strategija Autorska stolica

Nastavnica razgovara sa učenicima i učenicama i vraća ih na KWL tabelu (drugi dio tabele – Šta sam naučio/naučila o basni i stripu?)

Učenici popunjavaju svoje listiće te ih lijepe na predviđeno mjesto, nakon toga slijedi čitanje odgovora.
 

Nakon učenja:

Kako ćete pomoći učenicima da rezimiraju i primijene naučeno ili da postave ciljeve za sljedeći čas? Šta će učenici uraditi da vježbaju i prošire znanje o ovome što su naučili na času?

Aktivnost 6. Zadaća Pisanje pismenog sastava, odabrati temu: Strategija Slobodno pisanje

 • U magarcu sam prepoznao...
 • Ne gledaj šta ti kaže, nego ko ti kaže...

Formativna procjena za ovaj čas: Nastavnica će uraditi formativnu procjenu koristeći Strategiju Boksovi
(dopuni sljedeće:

U toku časa bilo mi je ____________________

Više mi se sviđa ovakav način rada / analize književnog djela zbog toga što ___________________).

Tehnologija / mediji koje treba koristiti na ovom času: računar, multimedija, čitanka, tableti, nastavni listovi i tabele, audiozapisi, ilustracije, plakati i posteri, stripovi, crteži

Razmišljanje nakon časa:

Šta je na ovom času bilo dobro za vaše učenike?

Koje promjene biste preporučili za:

a) sljedeći čas

b) poboljšanje ovog časa?

DODATAK UZ PRIPREMU

LITERATURA:

 • Dokument „ZINPP-a za Bosanski jezik, Hrvatski jezik i Srpski jezik definisan na Ishodima jezika“
 • Priručnik za trenerice „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“.
 • Djelo „Basne“, Ivan A. Krilov
 • Internet

 AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE (POSJETE)

 • Striparnica (prodavnica stripova; Baščaršija)
 • Redakcija dječije štampe

 REALIZATORI UGLEDNOG ČASA „STRIP U NASTAVI“

 • Velida Polovina-Jusović, prof. bosanskog jezika i književnosti
 • Učenici i učenice IX2 odjeljenja

 

Povezani članci