Online nastava

Upotreba web alata u nastavi

srijeda, 08. april 2020.

Pišu: Ema Mujanović i Adnela Hamzakadić, OŠ "Turbe" Turbe

Upotreba web alata u nastavi

Stručno usavršavanje učitelja, počinje ulaskom u razred. Znanja usvojena tokom studija predstavljaju podlogu za realizaciju radnog odnosa, no stvarno usavršavanje započinje nakon toga. Da bi učenici bili motivisani za usvajanje novih znanja i vještina, potrebna su neprekidna usavršavanja učitelja. Učitelji moraju pronalaziti nove zanimljive strategije, tehnike i metode rada. Svaki učitelj mora voditi računa o svom stručnom usavršavanju ako želi unaprijediti svoj rad, učiniti ga kvalitetnijim, kreativnijim, boljim za današnje učenike. Novo digitalno doba zahtijeva uvođenje informacione tehnologije u obrazovanje. Informacionu tehnologiju je potrebno uvoditi u obrazovni sistem, da bi se na taj način približili učenicima, motivisali ih na učenje, razvijali njihove interese i pripremili ih na cjeloživotno učenje. Učenici imaju veću motivaciju za rad ako im učitelji na zanimljiv i interaktivan način prikažu određeni
sadržaj. Učenici najbolje uče zabavljajući se, kada zapravo nisu ni svjesni da uče.

Učenje uz pomoću web alata i novih tehnika i strategija u nastavi nije nužno bolje ili lošije od nastave u učionici, ali je drugačije. Kada to prihvatimo dolazi do promjene načina gledanja na proces učenja. Prilikom realizacije nastavih jedinica u kojima će se koristiti nove tehnologije potrebno je razmišljati o tome kako ih najbolje iskoristiti, kada (u kojem dijelu nastavnog časa) i u koju svrhu, da bi se postigli najbolji ishodi učenja. Stoga je pri odabiru novih tehnika i alata vrlo važno znati koje ishode učenja želimo postići, te imati viziju o tome kako oni mogu poboljšati ishode učenja.

Nadamo se da će ponuđeni primjeri pokazati kako učitelj može kod djece probuditi znatiželju, kreativnost, slobodu izražavanja i dječije stvaralaštvo… zato što danas stvaraju dok uče, sutra stvaraju kreirajući budućnost svih nas.

Primjere korištenja Web 2.0. alata možete preuzeti OVDJE.

Povezani članci