#zajednostvaramoznanje #jednizadruge

Stripovi u nastavi matematike

četvrtak, 16. april 2020.

Danas želim da vam predstavim jednu od tehnika koju možete iskoristiti u nastavi matematike i koja je primjenjiva tokom online nastave

Mnogi od nas su imali priliku slušati, gledati i educirati se o tehnikama i strategijama koje su primjenjive na književnim i informativnim tekstovima. Učitelji bez obzira na kojem obrazovnom nivou radili, primjenjivali su ih i primjenjuju u radu sa svojim đacima. Svoje prijedloge i primjere kako da određene tehnike iskoristite na različitim časovima objavljivali su i prezentirali kroz različite grupe, stranice, portale kao primjere dobre prakse. I sama sam veliki zaljubljenik u tehnike i svakodnevno ih primjenjujem u radu sa svojim đacima. 

Međutim, danas želim da vam predstavim jednu od tehnika koju možete iskoristiti u nastavi matematike i koja je primjenjiva tokom online nastave. Tehnika se zove STRIPOVI i već sam ranije objavljivala primjere njene primjene u nastavi. 

Opis strategije

Učitelj/ica bira likove za strip na osnovu saznanja o tome koje crtane likove učenici najviše vole. Važno je da su likovi pozitivni, da svojim izrazom lica sugestivno ne djeluju na učenike u smislu tačnih ili pogrešnih rješenja. Tekst u oblacima bi trebao biti kratak, upravo onakav kakav je tipičan za stripove. Međutim, važno je napomenuti da tekst treba biti jasan i sa različitim komentarima kako bi učenici razmišljanjem i analiziranjem došli do tačnog rješenja. Jedan od komentara crtanih likova na slici je tačan, a ostali komentari su utemeljeni na greškama ili pogrešnom shvaćanju onoga o čemu strip govori.  U galeriji možete vidjeti primjer kako sam na jednom od svojih časova osmislila izgled i sadržaj stripa. 

Kako se potiče proces učenja kod učenika?

Ova tehnika/strategija ima za cilj angažiranje i motiviranje učenika, otkrivanje njihovog načina razmišljanja te poticanje rasprave o matematičkim problemima. Prikazivanje likova s različitim gledištima pomaže učenicima da shvate kako je u matematici, ali i u životu općenito važno uzeti u obzir i tuđe razmišljanje, znati o njemu diskutirati kako bi se došlo do pravilnih zaključaka. Primjenom ove tehnike/strategije učenici su u prilici da razmatraju ideje i rade na rješavanju razlika među njima kako bi došli do prihvatljivog odgovora. Ova strategija pomaže učenicima razviti samopouzdanje kako bi mogli javno iznositi svoje ideje. Također je pogodna i za pripremanje zadataka za one učenike koji nisu dobri čitači ili koji ne vole čitati jer ne sadrži puno teksta. 

Kako ova strategija pomaže učitelju? 

Stripovi su tehnika/strategija koja se može primjenjivati u uvodnom ali i glavnom dijelu času. Ako je koristim za motivaciju onda ona ima za cilj da učenike zainteresuje za matematičku situaciju sa slike. S obzirom na činjenicu da učenici pozitivno reaguju na crtane likove, oni se lakše uključuju u argumentaciju i raspravu o svojim idejama. Tehnika/strategija se može koristiti i u glavnom dijelu časa i ja sam je u svojoj nastavnoj praksi primijenila upravo u toj fazi časa. Učenici su radili u malim grupama sa zadatkom da zajedno pročitaju, analiziraju i raspravljaju o ponuđenim tvrdnjama (komentarima) i da pokušaju doći do pravilnog zaključka. Sljedeći korak je bio da usvojeni zaključak primijene na novom primjeru kojeg će sami osmisliti kako bi pokazali da su razumjeli pravilo o kojem su učili (zbir parnih brojeva je uvijek parni broj; zbir tri neparna broja je uvijek neparni broj). 

Tehnika/strategija je primjenjiva i u online nastavi bilo da učenici rade samostalno, što je moja preporuka za niže razrede ili u grupi sa učenicima starijeg uzrasta. Aktivnost se može organizirati i tako da učenici samostalno riješe zadatak, odnosno dođu do tačnog zaključka, a onda razmijene sa manjom grupom učenika svoje radove kako bi upoređivali i analizirali zaključke do kojih su došli. 

Na istom ovom času u fazi refleksije primijenila sam tehniku/strategiju koja se zove UVIJEK, PONEKAD, NIKAD. Tehnika/strategija podrazumijeva da navedete određenu tvrdnju i učenicima ponudite tri odgovora – uvijek, ponekad, nikad. Oni imaju zadatak da zaokruže jedan od njih, a u sljedećoj koloni da obrazlože svoj odgovor i navedu primjer.

Zbri parnih brojeva je neparni broj. Obrazloži svoj odgovor i navedi primjer

UVIJEK PONEKAD NIKAD 

Zbir tri neparna broja je neparan broj

UVIJEK PONEKAD NIKAD

Zbir neparnih brojeva je neparan broj

UVIJEK PONEKAD NIKAD

 

U cilju organiziranja nastavnog procesa u kojem učenicima nećemo servirati gotove činjenice već ćemo im nuditi zadatke koji će podrazumijevati da oni sami dolaze do tačnih zaključaka nadam se da će i ove tehnike čija je primjena zasnovana na spomenutim principima naći svoje mjesto i u vašoj nastavnoj praksi. 

 

 

 Fatima Kadrić

Fatima Kadrić

Fatima Kadrić je rođena 1974.god u Njemačkoj. Profesorica je razredne nastave. Radi u OŠ "Malta" u Sarajevu. Autorica je priručnika za predmete Bosanski jezik i književnost i Moju okolinu. Administrator je FB grupe Materijali za razrednu nastavu na kojoj objavljuje svoje radove, daje savjete učiteljima, razmjenjuje iskustva i ideje iz učionice sa drugim kolegama i kolegicama.

Povezani članci