„Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati“.

MATHBOOK

ponedjeljak, 04. februar 2019.

Mi ne skupljamo likeove na Facebooku već pluseve na Mathbooku!

S obzirom na to da predajem matematiku, predmet koji nije baš najomiljeniji među učenicima, uvijek se trudim da učenicima donesem nešto novo, zanimljivo, nešto što im je blisko i aktuelno za njihov uzrast. Ovaj put je to Mathbook, nastao kao ekvivalent Facebooku, samo što moji učenici ne skupljaju likeove na svojim profilima na društvenoj mreži Facebook, već pluseve na Mathbooku u kabinetu matematike. Moji učenici i ja smo napravili Mathbook od hamer papira i svaki učenik svakog razreda je dobio svoj „profil“ na koji su zalijepili svoju fotografiju. Na profilu su kolone u koje učenici skupljaju pluseve iz aktivnosti na času, zadaće, glasnog razmišljanja, promišljanja, diskutovanja, poređenja sa situacijama iz svakodnevnog života, pravljenja prezentacije, plakata, modela itd.

Za skupljenih pet pluseva, učenicima se povećava ocjena na usmenom odgovoru za jednu, a za 25 skupljenih pluseva učenici dobijaju ocjenu pet. Na taj način moji učenici su postali motiviraniji za rad, otvoreniji za dijalog i diskusiju i ažurniji po pitanju izrade zadaće te uključivanja u različite matematičke projekte. Svi učenici su dobili priliku da vlastitim angažmanom „zarade“ najvišu ocjenu pet, u onim najvrednijim probuđen je takmičarski duh, a rezultat svega je da moji učenici vole i rado idu na časove matematike.

___________________

Autorica članka, Veldina Dugalić-Delić profesorica je matematike i fizike u OŠ "Mehmed Handžić". Njen projekt Mathbooka, kojeg je kao nastavnica realizirala u svojoj školi, nagrađen je Nagradom za najinovativnije nastavnike 2018. od strane od COI "Step by step".

Povezani članci