Učitelji - prvi motivatori, moderatori, koordinatori...

Kako da učenje ne bude mučenje?

četvrtak, 18. april 2019.

Raditi posao učitelja iziskuje permanentno istraživanje i unapređivanje vlastitog rada, unapređivanje vlastitih mogućnosti, jer samo tako pozitivno možete djelovati na nove generacije učenika.

Kako da učenje ne bude mučenje?

Sagledavajući vlastiti uspjeh/neuspjeh u odgojno-obrazovnom radu, uvijek sam kretala od sebe, jer smatram da svaki prosvjetni radnik treba prvo krenuti od sebe, preispitati svoju svijest, navike i poglede pa tek onda preći na učenika, jer svaki prosvjetni radnik mora izgraditi kod sebe NEŠTO što se zove FLEKSIBILNOST!

Kada kao učitelj uvidim da sam iscrpila različita raspoloživa sredstva, različite modele učenja, modele komunikacije, sam pristup određenom problemu, onda s ponosom kažem: NIJE DO MENE! Pokušala sam, ali jednostavno nisam uspjela doprijeti do pojedinih glavica, individualnih svjetova, onda im dam vremena, ne zazirem, ne etiketiram, pustim ih i u tišini i dalje pokušavamo... a uvijek se nadam pozitivnom ishodu.

ŠTA URADITI KAO UČITELJ? Istraživati! Činjenica je da ne živimo u idealnim uvjetima, da se naš poziv ne cijeni itd. Ali i dalje mislim da se trebamo educirati, iščitavati i pronalaziti načine kako da olakšamo današnjim generacijama, koje se uveliko razlikuju od naših generacija...i vaših. Prateći savremene tokove u odgojno-obrazovnom sistemu, moderno vrijeme je ponudilo različite modele, tehnike i strategije prateći potrebe učenika, ali i potrebe promjene u odgojno-obrazovnom radu. PRVA PROMJENA JE NA VAMA – KAO UČITELJIMA.

Otkrivanje i pripremanje jedne po jedne tehnike u mom radu, iziskivalo je dosta vremena i učenja kao i njihova primjena u nastavnom procesu. Oduševljenje učenika njihovom primjenom „natjeralo“ me da se i dalje trudim te da im iznova i iznova pripremam nešto novo, novi model kojeg oni vrlo lako mogu primijeniti u svom svakodnevnom učenju i pripremanju za nastavni proces, što mi je i bio primarni cilj – olakšati učenje i naučiti učenike kako da uče.

Učenje pomoću tehnologije i primjene web alata u nastavi i novih tehnika i strategija u nastavi nije nužno bolje ili lošije od nastave u učionici, ali je drugačije. Kada to prihvatimo dolazi do promjene načina gledanja na proces učenja. Prilikom realizacije nastavih jedinica u kojima će se koristiti novi mediji i tehnologija potrebno je razmišljati o tome kako iskoristiti potencijalne medije, te kada (u kojem dijelu nastavnog sata) i u koju svrhu koristiti tehnologiju, da bi se postigli najbolji ishodi učenja. Stoga je pri odabiru medija vrlo važno znati koje su njegove osobine, zatim koje ishode učenja želimo postići te imati viziju o tome kako mediji mogu poboljšati ishode učenja.

Najčešće primijenjene tehnike i strategije u mom odgojno-obrazovom radu su sljedeće:

  1. Matematička mozgalica je taktika pomoću koje se savršeno ukombinuje pređeno gradivo iz matematike sa različitim oblastima. U ovom slučaju je izvršena korelacija sa bosanskim jezikom i književnošću.

  2. Činkvina i autorska stolica – To je kratka pjesma od pet stihova koja reflektuje sposobnost sažimanja određenih informacija, misli i osjećanja u kratke i koncizne iskaze koji imaju veze sa datom temom. Činkvina je mnogo interesantnija kada se ukombinuje sa taktikom koja se naziva „autorska stolica“ jer se tom „stolicom“ daje veća važnost onom učeniku koji je uspio da sažme kratku pjesmu od pet stihova. Stolica se jednostavno pravi, a vi iskoristite raspoloživi materijal i svoju kreativnost.

  3. Lapbook u prevodu označava „krilatu knjigu“. Lapbook omogućava kreativno predstavljanje nastavnih sadržaja koje stvara učenik (sam ili uz pomoć učitelja), te ih kasnije može koristiti kao mapu za ponavljanje pređenog gradiva.

  4. Drvo problema je strategija koja omogućava učenicima sagledavanje određenog problema sa stanovišta uzroka i posljedica koji je taj problem proizveo. Šablon drveta se može izraditi na hamer papiru i koristiti za različite predmete, u zavisnosti koja vam je tema ili koji problem izdvojite i da se na njega kao razred fokusirate.

  5. Web alati – Napredovanje u oblasti tehnike i tehnologije doprinijelo je poboljšanju alata koji bi se mogli interaktivno koristiti i iskoristiti u nastavi. Upotreba mobitela, interneta, tablet računara u nastavi nije primarni zadatak, nego olakšica koja bi mogla doprinijeti poboljšanju kvaliteta stečenog znanja. Web alate potrebno je istražiti, prilagoditi vlastitim predispozicijama, a zatim ponuditi učenicima kao model lakšeg učenja.

* * *

Upotreba različitih strategija i taktika u nastavi kao i web alata nije nužno ključ dobrog uspjeha, ali je svakako pokazatelj da ste kao učitelj/prosvjetni radnik bilo koje oblasti, dali svoj maksimalni doprinos na putu sticanja znanja. Ponudili ste učenicima različite obrasce i modele učenja, drugačiji oblik i model razmišljanja i, što je najvažnije, pokušali razumjeti savremene modele komunikacije kojima su današnje generacije okružene.

Autorica teksta: Adnela Hamzakadić, OŠ “Turbe”, Travnik

Povezani članci