Novo izdanje u okviru biblioteke Moja metodika

Priručnik za tjelesni i zdravstveni odgoj u razrednoj nastavi

petak, 27. decembar 2019.
Priručnik za tjelesni i zdravstveni odgoj u razrednoj nastavi

Naša metodička biblioteka obogaćena je još jednim dragocjenim priručnikom.

Predstavljamo Priručnik za tjelesni odgoj u razrednoj nastavi, autorice mr.sc. Kanite Granov. Iskustva dugogodišnjih nastavnika u razrednoj nastavi naglasila su svu kompleksnost ovog predmeta kao i potrebu za nastajanjem upravo ovakvog priručnika koji će, obogaćen konkretnim primjerima i opisima vježbi, fotografijama i videosadržajima, naći svoje mjesto u literaturi svakog nastavnika.

Kako je istakla autorica u predgovoru, Tjelesni i zdravstveni odgoj je predmet kojem je potrebno posvetiti najviše pažnje i uraditi detaljne pripreme za samu realizaciju, jer je to jedini nastavni predmet u kojem, osim svih komponenti koje se časom trebaju zadovoljiti, postoji još i stalna opasnost od neželjenog povređivanja učenika; predmet u kojem je potrebna pronicljivost i predviđanje situacija, te eventualno sprečavanje neželjenog. Riječ je o predmetu kojeg počinjemo učiti od najranije dobi i kontinuirano smo u vježbanju, učenju i usvajanju novih vještina tokom cijelog života.

Jedan od recenzenata je istakao da na prostoru Bosne i Hercegovine ne postoji ovako kvalitetan i obiman rukopis, a posebno ne usko vezan za tjelesni i zdravstveni odgoj, što je specijalnost naše autorice. Podjela elementarnih igara, motoričkih zadataka, eurofit baterije testova, igara sa primjenom ritmike i plesa, deformiteta itd. i sam način objašnjavanja navedenog, spustili su ovu publikaciju na nivo praktičara svih kategorija, te ona zadovoljava potrebe najšireg kruga korisnika.

Programski sadržaji su umješno dozirani i u skladu sa potrebama svih onih koji ih žele u svojim institucijama kvalitetno realizirati ili žele samoinicijativno da se educiraju. U ovom djelu, teorija i praksa su sistematski i logički spojene u jedno.

Osim programskih sadržaja, date su metodičko-didaktičke napomene, naznačen je cilj nastavnog predmeta, naglašeni su ciljevi i zadaci časa, nastavne metode, oblici rada, tip časa, struktura nastavnog časa, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi, upute o izvođenju časova, primjeri po nastavnim cjelinama i drugi primjeri u cilju olakšanja rada nastavniku na ovim časovima. Registracijom na naš obrazovni portal možete pristupiti svim videosadržajima.

Priručnik  za tjelesni i zdravstveni odgoj u razrednoj nastavi u prodaji je u knjižarama Izdavačke kuće “Sarajevo Publishing”, a možete ga naručiti i putem e-maila: prodaja@sarajevopublishing.ba.

Povezani članci