NOVO

ČAS LEKTIRE U OSNOVNOJ ŠKOLI

srijeda, 02. septembar 2020.

Uvijek smo sretni kad zamirišu nova izdanja, tek pristigla iz štampe ali posebno smo sretni i ponosni na tim autorica i saradnica koje su učinile ovaj priručnik posebnim.

ČAS LEKTIRE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Priručnik “Ishodi lektire u nastavi” namijenjen je prvenstveno nastavnicima Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti za njihov rad sa učenicima, zasnovan na ZJNPP-a za Bosanski jezik, Hrvatski jezik i Srpski jezik, definisanoj na ishodima učenja (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, 2013.).

Priručnik je rađen tako da pomaže nastavnicima u interpretaciji različitih književnih rodova i žarnova (lirska pjesma, pripovijedne vrste, dnevnik, roman), odnosno, književnih djela koja su predviđena za obradu lektire po NPP za određene uzraste naših učenika.

Namjera autorica Priručnika nije podučavanje kolegica i kolega kako da sa učenicima interpretiraju književna djela, već pokušaj otvaranja mogućih puteva kroz književne analize u okviru časova lektire. Korištenjem dobrih ideja i iskustvenih praksi, nastavnici mogu koristiti Priručnik i kao obrazac u obradama drugih književnih djela različitih književnih rodova i žanrova.

Iako su u radu zasnovanom na ishodima učenja za obradu lektire predviđena tri časa (Čitanje, Usmeno izražavanje i slušanje, Pisanje), autorice su se pri izradi priprema vodile predviđenim brojem časova po NPP-u, pa bi treći čas predstavljale sve one pripreme koje učenik ima prije časova lektire (čitanje, istraživanje, pisanje, priprema prezentacije i slično).

U nastavku, navodimo dio iz recenzije prof. Selme Karić:

Kao što je učenicima potrebna dobra motivacija za čitanje knjige, tako je i nastavnicima potrebna dobra motivacija za kreiranje aktivnosti koje će učenike ponukati da pročitaju knjigu, a onda i da o njoj raspravljaju, analiziraju je, izriču svoje stavove i daju kritički prikaz onoga što su pročitali. 

Pred nama se nalazi ozbiljan Priručnik u kojem su autorice nesebično prezentirale svoje primjere dobre prakse. On je prava riznica ideja, strategija, pristupa i raznih interaktivnih aktivnosti koji će sve dosadašnje dosadne, monotone, stereotipne časove lektire, uz vrlo malo truda, pretvoriti u najzanimljivije časove s najboljim rezultatima.

Ovakav Priručnik se dugo čekao i bio prijeko potreban u nastavi maternjeg jezika.

Nadamo se da će ovaj Priručnik ispuniti svoju svrhu objavljivanja, kao i osnovnu metodičku zadaću, a to je da bude nenametljiv vodič nastavnicima u radu.

Prezentacije koje prate određene pripreme možete preuzeti registracijom na www.obrazovniportal.ba

Povezani članci