Umor na kraju sedmice

KAKO PREŽIVJETI PETAK I OSTATI NORMALAN

petak, 07. decembar 2018.

Radna atmosfera petkom zna biti jako naporna, ne zna se ko izlazi iz škole iscrpljeniji, učenici ili nastavnici.

KAKO PREŽIVJETI PETAK I OSTATI NORMALAN

Svaki učitelj, nastavnik, profesor, odgajatelj zna koliko je teško raditi petkom. Petak je dan kada su baterije svima nama na rezervi i od srijede se pali crveno upozorenje. Premorena su djeca, ali i oni koji ih uče. Pogotovo je teško u drugoj smjeni. Do polaska u školu već smo se svi umorili, pa još i petak. Strašna kombinacija. Radna atmosfera petkom zna biti jako naporna, ne zna se ko izlazi iz škole iscrpljeniji, učenici ili nastavnici.

Kako da budu dobri, koncentrisani i da nastava liči na nastavu petkom, pogotovo posljednji časovi?

Ne mora biti petak naporan, ukoliko pokušamo prilagoditi aktivnosti na nastavi.

Prva stvar koju trebamo uvesti kao praksu jeste da u planiranju mjesečnih aktivnosti svaki petak u svom planu markiramo nekom drugom bojom. Pri planiranju mjesečnih zadataka petkom stavite nastavne jedinice koje će i vama i učenicima biti relaksirajuće, izbjegavajte koliko možete da radite teške, zahtjevne lekcije, da učenicima dajete testove i da ih pitate.

Petkom uvedite praksu da učenici rade što više zadataka koji nisu teški ali traže njihovo puno angažovanje. Zaposlite ih laganim zadacima i njima će rad biti zanimljiv, a koncentracija bolja. Osmislite radove u grupama, zadajte učenicima problem koji trebaju riješiti, ponudite im izvore i usmjerite ih. Takvi časovi petkom mogu biti vrlo interesantni i učenicima i nastavnicima.

Ako je to čas jezika, donesite dnevne novine i podijelite učenike po grupama. Odredite im tekstove iz kojih trebaju da izdvoje nešto što je trenutno fokus vaših časova npr. imenice, upravni govor, riječi sa afrikatima...

Ako je to neki drugi predmet, dajte im problemsku situaciju koju trebaju u timu da riješe.

Vrlo efikasan način učenja, kada učenici nisu više motivirani za rad je „test otvorene knjige“.

Izberete lekciju koja nije suviše komplicirana, postavite pitanja na koja učenici trebaju odgovoriti koristeći se otvorenom knjigom. Na taj način učenici uče kako da uče. Uče gdje i na koji način mogu pronaći odgovore, uče kako da koriste knjigu u svrhu pronalaženja odgovora.

Kad im ne serviramo lekciju, puno brže je zapamte, jer su sami došli do zaključaka i već dosta toga usvojili. Zašto su ovakvi časovi dobri petkom?

Zaposlite ih zadacima koji su njima umjereni i oko kojih imaju puno posla, istraživanje je nešto što nas pokreće. Isprintajte im slijepu kartu Bosne i Hercegovine u koju trebaju upisati sve gradove, rijeke, planine, jezera i more koristeći se pravopisnim pravilima. Ponovili ste pravopis, ponovili geografiju, nije im bilo dosadno.

Jedan primjer dobre prakse je kada učenicima dozvolite petkom da slušaju muziku sa svojih telefona, ali po vašim pravilima i sa svrhom. Svako će izabrati jednu poznatu klasičnu kompoziciju, pustiti je sebi i napisati priču na osnovu kompozicije koju su slušali. Nakon toga razmijene muziku i svoje priče sa drugom/drugaricom u klupi. Ono što sigurno može biti dobro jeste i to da vam učenici na kraju sedmice napišu šta im se to dopalo što su radili tu sedmicu, kao i ono što nisu dobro shvatili ili im je bilo teško. Učinite da petak bude dan po mjeri učenika i dan po vašoj mjeri.

 Selma  Karić

Selma Karić

Selma Karić rođena je u Sarajevu 1981. godine. Profesorica je B/H/S jezika i književnosti i radi u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo.

Piše blog o vlastitim iskustvima i životnoj svakodnevnici. Posebno je interesuje uloga žene u današnjem društvu i problematika obrazovanja. S obzirom na to da radi sa djecom, a i sama je majka, smatra da je najveći izazov današnjice odgojiti i obrazovati dijete i u svojim kolumnama će pisati upravo o tim izazovima i problemima na koje nailaze svi oni koji su uključeni u te procese.

Povezani članci